Đèn bàn lioa LIDB27, LIDB27, đèn bàn khớp quay, đèn bàn khớp mềm

Tình trạng:Còn hàng

Giá thị trường:000.000 VNĐ

Giá bán:000.000 VNĐ

Xuất xứ:Đ03

ĐÈN BÀN LIOA LIDB27, LIDB27U , ĐÈN BÀN KHỚP QUAY, ĐÈN BÀN KHỚP MỀM

ĐÈN BÀN LIOA LIDB27, LIDB27U , ĐÈN BÀN KHỚP QUAY, ĐÈN BÀN KHỚP MỀM
ĐÈN BÀN LIOA LIDB27, LIDB27U , ĐÈN BÀN KHỚP QUAY, ĐÈN BÀN KHỚP MỀM, BÁN CÁC LOẠI ĐÈN BÀN, BÓNG ĐÈN BÁN , ĐÈN CÓ CỔNG USB, ĐÈN BÀN CÓ HỘP ĐỰNG BÚT, ĐÈN BÀN MẦU TRẮN, ĐÈN BÀN MẦU XANH, ĐÈN BÁN MẦU XÁM, ĐÈN BÀN MẦU GHI, ĐÈN BÀN MẦU ĐEN, ĐÈN BÀN MẦU GHI SÁNG
Thông số kỹ thuật
ĐÈN BÀN LIOA LIDB27, LIDB27U , ĐÈN BÀN KHỚP QUAY, ĐÈN BÀN KHỚP MỀM, BÁN CÁC LOẠI ĐÈN BÀN, BÓNG ĐÈN BÁN , ĐÈN CÓ CỔNG USB, ĐÈN BÀN CÓ HỘP ĐỰNG BÚT, ĐÈN BÀN MẦU TRẮN, ĐÈN BÀN MẦU XANH, ĐÈN BÁN MẦU XÁM, ĐÈN BÀN MẦU GHI, ĐÈN BÀN MẦU ĐEN, ĐÈN BÀN MẦU GHI SÁNG. ĐẶT HÀNG - Liên hệ : HOTLINE: 0936 180 191 – 0978713771 Mr Lực.

Tags

Sản phẩm liên quan